أيها الباحثون الکرام!

السلام عليکم ورحمة الله

نحيطکم علماً أنّه، واستناداً لکتاب مکتب البرمجة والتخطيط للشؤون البحثية لوزارة التعليم العالي الإيراني المرقّم (ب147271/ 18/ 3) والمؤرخ (11/ 7/ 1395 هـ.ش) ومحضر أسرة تحرير المجلة المرقم (بـ 1226860) والمؤرخ (21/ 08/ 1402هـ ش)، يتم استلام مبلغ 500  ألف تومان قبل طبع مقالاتهم في المجلة بشکل نهائي کتکاليف التنقيح والتحكيم وإعداد المجلة للطبع والنشر وذلك عبر موقع المجلة وبشکل إلکتروني فقط.

مع فائق التقدير والاحترام

مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها

 


 پژوهشگران گرامي

پيرو نامه شماره 147271/ 18/ 3 مديرکل محترم دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت محترم علوم مورخ 11/ 7/ 1395 و صورتجلسه هيأت محترم تحريريه مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها به شماره 1108989 مورخ 21/ 08/ 1402 مقرر گرديد: 

بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و پیرو مصوبه های شورای مجلات، شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه مورخ های 97/7/17، 97/7/22 و 97/7/24 به منظور تأمین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله، تمامی مقالات ارسالی برای مجله که در فرایند ارزیابی علمی مورد پذیرش قرار می گیرند مشمول پرداخت هزینه ای تحت عنوان هزینه ی پردازش مقالات (هزینه ی پذیرش، ویراستاری و آماده سازی) به مبلغ 5/000/000 ریال می‌شوند که از نویسندگان مسئول مقاله دریافت می شود.

 پرداخت اين هزينه‌ صرفاً از طريق درگاه پرداخت الکترونيکي سامانه مجله امکان پذير مي‌باشد.

 

با تشکر

مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها